Akce

14. 1. 2019 Bruslení ZŠ

25. 1. 2019 Divadlo KD - ZŠ

 Základní škola

a Mateřská škola Pňovany 

 

"Příroda a vyučování jsou si podobny,         neboť i vyučování přetváří člověka        a přetvářejíc ho tvoří přírodu" 

                                                                      Démokritos