Akce

Žádná akce není dostupná.

 

 

 

 

 

Základní škola

a Mateřská škola Pňovany 

  

Děkujeme všem občanům a přátelům školy, kteří nás ve školním roce 2016/2017 podporovali.

 

Za zájem o činnost školy a projevenou podporu, dosavadním i příštím dárcům, děkujeme.

 

Pňovany je nejzápadnější obec v okrese Plzeň-sever blízko rekreační oblasti u přehrady Hracholusky. Na okraji obce byla v roce 1990 postavena nová školní budova pro děti (tehdy z druhého stupně ZŠ) ze spádových obcí Úlice a Plešnice a jejich přidružených malých obcí či osad. V přízemí budovy je vstupní hala se šatnami, jídelna, od roku 2004 mateřská škola. V patře budovy je základní škola a školní družina. Základní škola patří od školního roku 2004/2005 mezi malé školy, tzv. školy malotřídní (úplná škola z roku 1991 byla zrušena v roce 2004 pro nízký počet žáků). Vyučujeme ve dvou třídách se spojenými ročníky 1. stupně ZŠ, počty žáků se pohybují kolem 30ti, kapacita je 100 žáků. Máme možnost využívat 4 učebny, 2 kmenové pro spojené ročníky, počítačovou učebnu a učebnu AJ, která má širší využití, neboť je zde vybavení pro cvičnou kuchyňku. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky - Taneční, Hra na flétnu, kroužek Pohybových her, Počítačový nebo Výtvarný. Většina žáků navštěvuje školní družinu v odpoledních hodinách od skončení vyučování do 16ti hodin s kapacitou 25 dětí. Školní družina využívá ke své činnosti 1 třídu a hlavně okolí školy, blízký les, školní zahradu s herními prvky a místní fotbalové a tenisové hřiště. K dalším součástem školy patří mateřská škola původně jednotřídní, po rozšíření pro velký zájem máme od ledna 2013 dvě třídy s kapacitou 40 dětí. Pro děti je k dispozici před budovou školní zahrada upravená pro hry (pískoviště a prolézačky) a různé rekreační činnosti. Školní stravování zajišťuje školní kuchyň s jídelnou, která má kapacitu 150 žáků. Dvě pracovnice zde připravují chutné obědy pro všechny zájemce z řad dětí a dospělých ze ZŠ a MŠ, a dopolední a odpolední svačinky pro MŠ.