Mateřská škola  

Akce ve školním roce 2018/2019

Září:
 1.9. Zahájení školního roku
 
Říjen:
 4.10.   Rodičovské schůzky 17:30h
10.10. Divadlo "Bedna"
31.10. Halloween v MŠ
 
Listopad:
  1.11.  Oslava 100. výročí ČR - Slavnostní vysazení lípy, projektový den
12.11.  Divadlo "Letadlo"- Průzkumníci v Austrálii
28.11.  Vánoční fotografování
 
Prosinec:
  2.12.    Rozsvícení vánočního stromečku- Pňovany 17h
  5.12.    Čertovská školka
  7.12.    Rozsvícení stromku v Úlicích 18h
19.12.    Vánoční besídka v KD Pňovany
 
Leden:
 25.1.    Divadlo "HRA"- Dvanáct měsíčků
 
Únor:
   4.2.    Divadlo "LETADLO" - Zima v korunách stromů
 
Březen:
  16.3.   Maškarní bál v KD Pňovany 14-17h
 
Duben:
    9.4.   Zápis do ZŠ 14-17h
  11.4.   Velikonoční dílny pro děti a rodiče 15-18h
  15.4.   LVÍ OČKO- vyšetření zraku
  25.4.   Projekce vesmír- v KD
  27.4.   Pňovanský puchýř- turistický pochod
 
Květen:
    2.5.    Zápis do MŠ
    6.5.- 10.5.  Škola v přírodě
  20.5.    Divadlo Hradec Králové- v KD