Školní družina

Součástí školy je oddělení školní družiny, která zajišťuje pestré a kvalitní vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách. Družina vytváří dětem vhodné podmínky pro relaxaci i pro přípravu na školní vyučování. Mezi tradičně oblíbené činnosti školní družiny patří hry se stavebnicemi, sportovní soutěže v tělocvičně a na hřišti nebo školní zahradě(zejména míčové hry), výtvarné činnosti, volné hraní. 

Týdenní plán ŠD  
   
   
   
   
   

Poznámka : 

Činnosti v ŠD mohou být upraveny dle počasí

 

Činnost školní družiny:

  • Odpočinková – spontánní činnost
  • Rekreační činnost
  • Zájmová činnost
  • Pobyt venku
  • Příprava na vyučování

V činnostech zájmových a rekreačních děti provází celoroční hra. Každý měsíc děti plní nové úkoly, jejich plnění závisí částečně na dobrovolnosti, důležitá je především motivace, také zavedené rituály. Činnosti se prolínají. Za příznivého počasí využíváme pro pobyt venku hřiště nebo školní zahradu.

 

Denní provoz družiny:  ranní   6:45 - 7:30

                                            odpolední  11:20 – 16:00

Vychovatelka: Lucie Mikolášková

Kontakty: tel. 723 673 372