2., 4. a 5. ročník

Na stránkách se pracuje.. 

Třída  
Měsíční plán  
Český Jazyk 1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 
Matematika 1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 
Prvouka

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 

Domácí příprava! Každou hodinu píšeme opakování z předchozích hodin.

Anglický Jazyk

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden

Domácí příprava! Každou hodinu píšeme opakování z předchozích hodin.

 

Třída  
Měsíční plán  
Český Jazyk 1. týden -
2. týden - 
3. týden - 
4. týden -
Matematika 1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 
Vlastivěda

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 

Přírodověda

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 

Anglický Jazyk

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden

Domácí příprava! Každou hodinu píšeme opakování z předchozích hodin.

 

Třída  
Měsíční plán  
Český Jazyk 1. týden -
2. týden - 
3. týden - 
4. týden -
Matematika 1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 
Vlastivěda

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 

Přírodověda

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden - 

Anglický Jazyk

1. týden - 
2. týden - 
3. týden - 
4. týden

Domácí příprava! Každou hodinu píšeme opakování z předchozích hodin.

 

 Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Šebestová

Ostatní vyučující:

Mgr. Miloslav Sýkora

Veronika Brožová, DiS.

Kontakt:

Mgr. Ivana Šebestová - sebestova.i@zspnovany.cz

Mgr. Miloslav Sýkora - zspnovany@volny.cz

Veronika Brožová, DiS. - brozova.v@zspnovany.cz