1. ROČNÍK

Tématické plány

Měsíc  Týden  Učivo
ČJ M
LEDEN 1. R, slova se zavřenou slabikou Číslice 6, přiřazování prvků, příklady do 6, rozklad
  2. V, čtení předložek Číslice 7 - psaní, rozklad, numerace
  3. Z, básně se zimní tematikou Příklady do 7, číslice 8
  4. H, návštěva knihovny Číslice 8- rozklad, +, -
   5. obrázková osnova, reprodukce slyšeného textu +, - do 8, slovní úlohy, číslo 9- rozklad
 ÚNOR 1.   Au, Ou čtení dvojhlásky Počítání do 9, rozklad čísla, +,-
  2.   Pohádka o řepě- práce s textem +,- do 9, slovní úlohy, nácvik čísla 10
  3.  Š - slova typu mrak Počítání v oboru do 10, č.10, rozklad, +, - do 10
  4.   C, slova s dvojhláskou Počítání do 10, rozklad čísla, +,-, slovní úlohy