1. ROČNÍK

Tématické plány

Měsíc  Týden  Učivo
ČJ M
Listopad 1.  T, čtení otevřených slabik  
  2.  J, dvouslabičná slova s otevřenou slabikou  
  3.   práce se slabikářem  
  4.  Pohádky, říkanky, bajky, hlavolamy  
     N  
 Prosinec 1.     
  2.     
  3.    
  4.