3. ROČNÍK

Tématické plány

 

Měsíc  Týden  Učivo
ČJ M
Listopad 1. Vyjmenovaná slova po B  Sčítání do 100
  2. Vyjmenovaná slova po F  Odčítání do 100
  3. Vyjmenovaná slova po L  Sudá a lichá čísla
  4. Vyjmenovaná slova po L  Násobení, dělení 6
  5. Vyjmenovaná slova po M  Násobení, dělení 7, 8
 Prosinec 1.   Vyjmenovaná slova po M Násobení, dělení 9, 10
  2.   Vyjm. slova po B,F,L,M  Procvičování +,-,*,:
  3.  Vánoční prázdniny  Vánoční prázdniny
  4.   Vánoční prázdniny  Vánoční prázdniny