2. ROČNÍK

Tématické plány

 

Měsíc  Týden  Učivo
ČJ M
LEDEN 1. Souhlásky  Sčítání a odčítání do 100 po desítkách
  2. Souhlásky tvrdé Počítání do 100- desítky a jednotky
  3. Souhlásky měkké  Porovnávání a zaokrouhlování čísel do 100
  4. Souhlásky - opakování  +,- do 100, rýsování úseček
  5. Ě  +,- do 100 bez přechodu
 ÚNOR 1.  dě, tě,ně Opakování 
  2.  bě,pě,vě,mě Sčítání do 100 s přechodem přes desítku
  3. Opakování a procvičování Sčítání do 100 s přechodem přes desítku
  4.  Slovo a jeho tvary Odčítání do 100 s přechodem přes desítku