2., 4. a 5. ročník

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Šebestová

Ostatní vyučující:

Mgr. Miloslav Sýkora

Markéta Ouřadová

Kontakt:

Mgr. Ivana Šebestová - sebestova.i@zspnovany.cz

Mgr. Miloslav Sýkora - zspnovany@volny.cz

Markéta Ouřadová - ouradova.m@zspnovany.cz

 

 

Na  níže uvedených odkazech naleznete tématické plány ročníku

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

 

témat. M, Čj 3.,4.,5. roč.xlsx

Vl, Př.xlsx