3. ROČNÍK

 Tématické plány

Měsíc  Týden  Učivo
ČJ M PRV
LEDEN 1. Vyjmenovaná slova po P  Sčítání dvojcif.č.s přechodem Svět kolem nás
  2. Vyjmenovaná slova po S Odčítání dvojcif.č.s přechodem Lidské výtvory
  3. Vyjmenovaná slova po V  Sčít.,odčít.dvojcif.č.s přech. Zboží
  4. Vyjmenovaná slova po Z Písemné sčítání bez přech. Země je kulatá
  5. Slovní druhy Písemné sčítání bez přech. Podmínky života - voda, koloběh vody
 ÚNOR 1.  Slovní druhy  Písemné odčítání bez přech. Podmínky života - vzduch, půda
  2.  Podstatná jména   Římské číslice Podmínky života - teplo, světlo, Slunce
  3. Podstatná jména Písemné +,- s přechodem Království slunce- planety
  4.  Podstatná jména  Počítání na počítačce Planety