Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí dětí v Pňovanech ve školním roce 2020-2021:
 

Přijímací řízení do mateřské školy Pňovany, Pňovany 73, příspěvkové organizace pro školní rok 2020/2021 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelem.

Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou. - Viz příloha  Zápis do MŠ 2020-2021.pdf

Žádost, řádně vyplněnou ve všech kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy do 16.5.2020

  • Přednostně budou přijímány děti k povinné předškolní docházce, které k 31.8.2020 dovrší věk pěti let nebo děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti MŠ v Pňovanech.
  • Děti, které dovrší věk čtyři roky k 31.8.2020 s trvalým pobytem ve spádové oblasti MŠ v Pňovanech.
  • Děti, které dovrší věk tři roky k 31.8.2020 s trvalým pobytem ve spádové oblasti MŠ v Pňovanech.
  • Při volné kapacitě děti ke dni, kdy dovrší tři roky věku během školního roku 2020/2021 / dle data narození od nejstaršího/ ze spádové oblasti MŠ v Pňovanech.
  • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti.
  • V případě, že se kapacita školy nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí dle data narození /od nejstaršího až do věku tří let/