Pro budoucí "školkáčky"

Budoucími "školkáčky" na školní rok     se stávají:

(podle novelizovaného znění § 183 školského zákona)

– registrační čísla:

 

 

 

 

Žádost o přijetí MŠ.doc

 

 

 

 

 Těšíme se na Vás!