Akce

19. 12. 2019 Vánoční besídka v KD

20191007_144325.jpg

Základní škola a Mateřská škola Pňovany

Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu" Démokritos