20191007_144325.jpg

 "Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu"                                                     Démokritos