20191007_144325.jpg

"Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka        a přetvářejíc ho tvoří přírodu"                               Démokritos