Školní družina

Součástí školy je oddělení školní družiny, která zajišťuje pestré a kvalitní vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách. Družina vytváří dětem vhodné podmínky pro relaxaci i pro přípravu na školní vyučování. Mezi tradičně oblíbené činnosti školní družiny patří hry se stavebnicemi, sportovní soutěže v tělocvičně a na hřišti nebo školní zahradě(zejména míčové hry), výtvarné činnosti, volné hraní. 

Činnost školní družiny:

  • Odpočinková – spontánní činnost
  • Rekreační činnost
  • Zájmová činnost
  • Pobyt venku
  • Příprava na vyučování

V činnostech zájmových a rekreačních děti provází celoroční hra. Každý měsíc děti plní nové úkoly, jejich plnění závisí částečně na dobrovolnosti, důležitá je především motivace, také zavedené rituály. Činnosti se prolínají. Za příznivého počasí využíváme pro pobyt venku hřiště nebo školní zahradu.

 

Denní provoz družiny:  ranní   6:45 - 7:30

                                            odpolední  11:20 – 16:00

 

od začátku školního roku 2020/2021 se školné bude platit převodem z účtu.

A to vždy do konce měsíce (záři 1.pol - únor 2.pol). Při převodu prosíme o uhrazení přesné částky.

 Číslo účtu: 27-9185590297/0100

Do kolonky pro příjemce VŽDY uvést JMÉNO DÍTĚTE, DRUH PLATBY /školné, stravné,../

Každý druh platby odděleně. Platbu za sourozence také posílejte odděleně. 

PŘ:  ŠIKÝŘ KRYŠTOF, ŠKOLNÉ ŠD - 1. POL.

Cena školního záleží na docházce dítěte do ŠD. (450 Kč děti do 14:00hod / 900 Kč děti do 16:00hod)

Vychovatelka: Kristýna Kůřilová

Kontakty: tel. 723 673 372

E- mail: sd@zspnovany.cz