Pro rodiče

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Budoucími "školkáčky" na školní rok  2020/2021  se stávají:

(podle novelizovaného znění § 183 školského zákona)

 

– registrační čísla:

20MŠ/2 s nástupem 1.12.2020
20MŠ/3 s nástupem 1.9.2020
20MŠ/4 s nástupem 4.1.2021
20MŠ/5 s nástupem 1.9.2020
20MŠ/7 s nástupem 4.1.2021
20MŠ/8 s nástupem 1.9.2020
20MŠ/9 s nástupem 1.9.2020
20MŠ/11 s nástupem 23.10.2020
20MŠ/12 s nástupem 15.2.2021
20MŠ/13 s nástupem 1.9.2020
 

Pokyny pro zápis do MŠ 2020-2021.pdf

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání.pdf

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti.pdf

Čestné prohlášení o očkování dítěte.png