INFORMACE K ZÁPISU

 

Pokyny k zápisu do MŠ 2021-2022.pdf

     Žádost o přijetí MŠ, pdf.pdf

     Čestné prohlášení o trvalém bydlišti.pdf

     Čestné prohlášení o povinném očkování.pdf

 

Kritéria pro přijetí do MŠ.pdf

Doporučený seznam věcí dítěte při nástupu do MŠ.pdf

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání.pdf

 

 

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021 /2022

Budoucími "školkáčky" na školní rok  2021 /2022 se stávají:

(podle novelizovaného znění § 183 školského zákona)

 

– registrační čísla: