2., 4. a 5. ročník

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Soukupová

Ostatní vyučující:

Mgr. Miloslav Sýkora

Mgr. Ivana Šebestová

Kontakt:

Mgr. Ivana Soukupová - soukupova.i@zspnovany.cz

Mgr. Ivana Šebestová - sebestova.i@zspnovany.cz

Mgr. Miloslav Sýkora - zspnovany@volny.cz

 

Ze života naší třídy