Základní škola 

Akce ve školním roce 2023/2024

Akce na září:
 • 4.9.    Zahájení školního roku
 • 7.9.    Turistický výlet se zaměřením na enviromentální výchovu
 • 25.9.  Farmapark U Toma
 • 29.9.  Ředitelské volno
 
 
Akce na říjen:
 • 2.10. Dopravní hřiště (3.-5. ročník)
 • 5.10. Divadlo Alfa
 • 10.10. Exkurze Zelárna Křimice
 • 23.10. Vzdělávací program PRAVĚK s panem Liborem Markem
 • 24.10. Třídní aktivy
 • 26.-27.10. Podzimní prázdniny
 • 31.10. Halloweenské vyučování
 
 
 
Akce na listopad:
 •  3.11.  Ředitelské volno
 • 10.11. Vánoční fotografování
 • 27.11. Stávka
 
 
Akce na prosinec:
 • 1.12.  Rozsvěcení vánočního stromu v Úlicích od 17:00.
 • 3.12.  Rozsvěcení vánočního stromu v Pňovanech od 17:00
 • 3.12.  Jarmark ŠD od 16:30.
 • 6.12.  Mikulášská nadílka
 • 8.12.  Rozsvěcení vánočního stromu v Plešnicích od 18:00.
 • 23.12.- 2.1. Vánoční prázdniny
 
Akce  na leden:
 
 • 8.1. Piráti na badatelské plavbě - pokusy s termokamerou (2.,4.,5. roč.)
 • 9.1. Konzultační den od 15:00.
 • 31.1. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2023/2024
 
Akce  na únor: 
 • 2.2. Pololetní prázdniny 
 • 7.2. Finanční gramotnost - Abeceda peněz (2.+ 3. ročník a 4.+ 5. ročník)
 • 8.2. Balet Louskáček - Plzeň
 • 19.2.- 23.2. Jarní prázdniny
 
Akce na březen:
 •   9.3. Maškarní bál v KD v Pňovanech
 • 28.3. Velikonoční prázdniny
 
Akce na duben:
 •   9.4. Zápis do 1. třídy 14-17 hod.
 • 16.4. Třídní aktivy
 • 18.4. Jízdárna Světce + Tachov - terénní exkurse
 • 22.4. Fotografování tříd
 • 24.4. Den otevřených dveří ZŠ 
 
 
Akce na květen:
 • 6.-10.5. Turistický pobyt v Srní na Šumavě
 • 22.5. Divadlo - Pohádky z našeho statku
 • 27.5. Vladař - terénní exkurse
 
 
Akce na červen:
 • 4.6. Konzultační den
 • 11.6. Dopravní hřiště (3.-5. ročník)
 • 25.6. Školní výlet - Kurz přežití
 • 28.6. Slavnostní ukončení školního roku.  Předání vysvědčení za  školní rok 2023/2024