Stravné a školné

Úhrada stravného a úplaty za vzdělávání v MŠ

Přes účet u banky a to vždy do konce měsíce.
Číslo účtu: 27-9185590297/0100
Do kolonky pro příjemce VŽDY uvést JMÉNO DÍTĚTE, DRUH PLATBY /školné, stravné,../
Každý druh platby odděleně. Platbu za sourozence také posílejte odděleně.

 

Úplata v MŠ za vzdělávání:

400 Kč

 

Cena stravného:

Děti MŠ celodenně         56,- Kč

Děti MŠ polodenně         44,-

Děti MŠ přesnídávka       14,- Kč

Děti MŠ oběd                   30,- Kč / 38,-(děti, které ve školním roce dovrší věku 7let)

Děti MŠ svačina               12,- Kč