Stravné a školné

Úhrada stravného a za vzdělávání v MŠ

Přes účet u banky a to vždy do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu: 27-9185590297/0100

Do kolonky pro příjemce VŽDY uvést JMÉNO DÍTĚTE, DRUH PLATBY /školné, stravné,../

Každý druh platby odděleně. Platbu za sourozence také posílejte odděleně.

 

Úplata v MŠ za vzdělávání:

300 Kč

Cena stravného:

Děti MŠ celodenně       36,- Kč

Děti MŠ přesnídávka      9,- Kč

Děti MŠ oběd               19,- Kč

Děti MŠ svačina             8,- Kč