Stravné a školné

Úhrada stravného a za vzdělávání v MŠ

Přes účet u banky a to vždy do 15. dne v měsíci.
Číslo účtu: 27-9185590297/0100
Do kolonky pro příjemce VŽDY uvést JMÉNO DÍTĚTE, DRUH PLATBY /školné, stravné,../
Každý druh platby odděleně. Platbu za sourozence také posílejte odděleně.

 

Úplata v MŠ za vzdělávání:

400 Kč

 

Cena stravného:

Děti MŠ celodenně         47,- Kč

Děti MŠ polodenně       37,-

Děti MŠ přesnídávka        11,- Kč

Děti MŠ oběd                   26,- Kč

Děti MŠ svačina               10,- Kč