O nás

Naše mateřská škola je od 1. 1. 2013 dvoutřídní, s kapacitou 45 dětí ve věku 3-6let. S provozní dobou od 6.30- 17hodin.

Okolí školy je klidné, tvořeno přírodním terénem a blízkým lesem zvaném Burda. Během vycházek do blízké přírody, na sportovní hřiště a pobytu na školní zahradě, mají děti po celý rok dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Naše škola je jediné předškolní zařízení v nejbližším okolí.

Naším cílem je vytvořit podnětné prostředí plné pohody, radosti a pocitu bezpečí.

Historie

1945-1946 - v budově obecné školy v přízemí byla otevřena třída mateřské školy s učitelkou Jiřinou Příhodovou. Po zápisu navštěvuje školu 8 dětí. Pedagogický dozor koná ředitel místní obecné školy Ferdinand Rakovič.

1947-1948 – byl zahájen školní rok v místnostech tzv. Národního domu čp. 110.

1952-1953 – mateřská škola je přemístěna do budovy čp. 125.

1962 - pro nízký počet dětí byla MŠ změněna na zemědělský útulek s 4hodinovým provozem.

1965 - pro větší počet dětí se z útulku zřizuje závodní mateřská škola s celodenním provozem. Na školu nastupuje učitelka Věra Šimková, která se později stává ředitelkou. Od září 1978 přechází do nové MŠ v Úlicích.

1. 12. 1968 – je v Pňovanech slavnostně otevřena nově vybudovaná mateřská škola na pozemku parku vedle zámku. Zde MŠ sídlí až do roku 2004 a v září začíná školní rok 2004/2005 v budově ZŠ Pňovany.

1972-1973 – nastupuje do mateřské školy učitelka Růžena Kralovcová a ve školním roce 1978/1979 se stává ředitelkou až do ledna 2002, kdy z důvodu nemoci odchází.

duben 1979 – spadl strop ve třídě MŠ, naštěstí po skončení provozu školy. Během oprav, po dobu 14 dní, dojíždí děti s učitelkami a kuchařkou do MŠ v Úlicích.

1976-1986 – Mateřská škola zaznamenává nejvyšší počty dětí, v roce 1982 až 33 dětí.

1987 – z MŠ Úlice nastupuje na školu uč. L. Gottvaldová

2003 - dochází ke sloučení se ZŠ (právní subjektivita ZŠ), mateřská škola zůstává ve své budově. V říjnu 2003 nastupuje za R. Kralovcovou uč. MŠ Jana Cinková (J. C. odchází ve šk .r. 2006)

2004/2005 - MŠ je přestěhována do přízemí budovy ZŠ, prostory jsou uzpůsobeny provozu MŠ.

2006/2007 – do MŠ nastupuje uč. Pavla Vondrová, do MŠ dochází ve šk. roce pouze 15 dětí.

2012/2013 - od roku 2008 se navyšují počty dětí, kapacita MŠ nevyhovuje, ve spolupráci se zřizovatelem je zřízena od ledna 2013 druhá třída MŠ, do obou tříd MŠ dochází celkem 36 dětí, je přijata další uč. MŠ Magdalena Šikýřová.

2014/2015 - do MŠ nastupuje uč. Veronika Brožová, DiS.(P. V. odchází na mateřskou dovolenou)

2016/2017 - do MŠ nastupuje Kristýna Wolframová. (V.B. odchází na 1. stupeň)

2017/2018 - montáž nového osvětlení na chodbách a třídách, tematické vymalování tříd MŠ rodiči Michálkovými /sponzoři/, na zahradě byl vybudován altán a domek na úklid hraček

2018/2019 - proběhla rekonstrukce šaten, oddělen vhod od ZŠ

                  - do MŠ nastupuje uč. Šárka Lázinková, (K. Wolframová odchází)

2019/2020 - z evropských dotací získává MŠ interaktivní tabuli 3Panel a deset tabletů, z MAS Radbuza diagnostickou pomůcku Klokanův kufr; došlo k výměně starých lehátek za nová, o nové stoly byla dovybavena jídelna, v šatně MŠ bylo nainstalováno nové osvětlení a na zahradě přibyl herní prvek- sestava se skluzavkou a houpacím hnízdem

2020/2021 - během roku byla MŠ několikrát uzavřena z důvodu epidemie Covid19

                  - o prázdninách proběhla rekonstrukce umývárny, byla přidána umyvadla a WC, dovybavena šatna a ložnice

                  - po neuvěřitelných čtyřiatřiceti letech působení v MŠ Pňovany odchází do zaslouženého důchodu paní učitelka Ludmila Gottvaldová

2021/2022 - od 1.9. 2021 se navyšuje kapacita MŠ na 45 dětí, jako učitelka nastupuje Zuzana Hůlová a Kateřina Ševčíková, Dis. a asistentka pedagoga Barbora Ulčová

2022/2023 - tento rok nedochází k žádným změnám, B. Ulčová působí jako asistentka pedagoga;  po zápisu do MŠ je zažádáno o navýšení kapacity

2023/2024 - od 1.9. 2023 je navýšena kapacita MŠ na 54 dětí; nastupuje další asistentka pedagoga Karolína Pelantová