Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v příloze naleznete žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad školní docházky.

Zápis do 1.třídy 2022/2023 se bude konat 12.4. od 15:00 hodin

K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání doložte kopii rodného list dítěte.

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření od pediatra + vyšetření z PPP.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Žádost o odklad školní docházky.pdf

 

 

 

Informace pro rodiče

Seznam přijatých dětí do ZŠ Pňovany od 1. září 2022

– registrační čísla:

 

 

 

Všechny důležité informace jsou posílány do osobního e-mailu zákonných zástupců.