Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v příloze naleznete žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad školní docházky.


K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přiložte kopii rodného listu dítěte.

K žádosti o odklad školní docházky přiložte vyjádření od pediatra + vyšetření z PPP.

 

Žádosti doručte v rozmezí od 19.4. - 30.4. do poštovní schránky k zadnímu vchodu školy (z druhé strany budovy školy - zelená vrata, schránka bude označena).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Žádost o odklad školní docházky.pdf

 

 

 

Informace pro rodiče

Seznam přijatých dětí do ZŠ Pňovany od 1. září 2021

– registrační čísla:

 

 

 

Všechny důležité informace jsou posílány do osobního e-mailu.