Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola Pňovany, příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení

Založení roku 1890 - první zmínky o škole v Pňovanech (výuka probíhala v tzv. národním domě a v zámku)

 

 1. Organizační struktura

  Organizace

  Název organizace:

  Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

  IČO:

  70997101

  Sídlo ředitelství:

  Pňovany 73

  330 33 Město Touškov

  Zřizovatel:

  Obec Pňovany

  Pňovany 171

  330 33 Město Touškov

  tel.: +420 377 914 111

  e-mail: obec@pnovany.cz

  www: http://www.pnovany.cz/

   

  Statutární orgán

  Ředitel školy:

  Mgr. Miloslav Sýkora

  tel.: +420 703 187 560

         +420 703 187 559

  e-mail: zspnov@zspnovany.cz ,

             zspnovany@volny.cz

  Datová schránka: jta3cv2

  Kontakty

  Mateřská škola:

  Magdalena Šikýřová

  tel.: +420 733 123 072

  e-mail: ms@zspnovany.cz

  Školní jídelna:

  Jana Tolarová

  tel: +420 703 187 559

  e-mail: sj@zspnovany.cz

   

  Školní družina:

  Kristýna Kůřilová

  tel.: +420 723 673 372

  sd@zspnovany.cz

  Doručovací adresa 

  Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

  Pňovany 73

  330 33 Město Touškov

 

 1. Kontaktní spojení

Ředitel školy: Mgr. Miloslav Sýkora            +420 703 187 560      zspnov@zspnovany.cz

                                                                      +420 703 187 559      zspnovany@volny.cz

 

Mateřská škola: Magdaléna Šikýřová         +420 733 123 072      ms@zspnovany.cz

 

Školní jídelna: Jana Tolarová                      +420 703 187 559      sj@zspnovany.cz

 

Školní družina: Kristýna Kůřilová                +420 723 673 372      sd@zspnovany.cz

 

 1. Adresa internetové stránky

www.zspnovany.cz

 

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-9185590297/0100

 

70997101

 

 1. DIČ

CZ70997101

 

 1. Hlavní dokumenty

https://www.zspnovany.cz/uredni-deska

 

   10. Rozpočet

https://www.zspnovany.cz/uredni-deska

 

 1. Žádosti o informace

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete ZŠ a MŠ Pňovany doručit:

 

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:
 

Základní škola a Mateřská škola Pňovany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Pňovany 73

330 33 Město Touškov

 

Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

 

 1. Opravné prostředky

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

 1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
 • Vyhláška 27/2016, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávaní
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

  

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou volně přístupné u vedení školy.