Stravné

od začátku školního roku 2018/2019 se stravné a školné bude platit převodem z účtu.

A to vždy do 15. dne v měsíci. Při převodu prosíme o uhrazení přesné částky.

 Číslo účtu: 27-9185590297/0100

Do kolonky pro příjemce VŽDY uvést JMÉNO DÍTĚTE, DRUH PLATBY /školné, stravné,../

Každý druh platby odděleně. Platbu za sourozence také posílejte odděleně. 

PŘ:  ŠIKÝŘ KRYŠTOF, STRAVNÉ- ZÁŘÍ

        ŠIKÝŘ KRYŠTOF, ŠKOLNÉ ŠD - 1. POL.

        ŠIKÝŘOVÁ AGÁTA,  STRAVNÉ- ZÁŘÍ

        TOLAROVÁ VIKTORIE, STRAVNÉ - ZÁŘÍ

        TOLAROVÁ VIKTORIE, ŠKOLNÉ MŠ- ZÁŘÍ

 

Cena stravného:

Děti MŠ celodenně           39,- Kč

Děti MŠ přesnídávka          10,- Kč

Děti MŠ oběd                   20,- Kč

Děti MŠ svačina                 9,- Kč

Žáci ZŠ - 1.- 4. roč.          24,- Kč

Žáci ZŠ - 5. roč.                26,- Kč