Stravné

Stravné a školné (MŠ a ŠD) se platí převodem z účtu.

A to vždy do 15. dne v měsíci. Při převodu prosíme o uhrazení přesné částky.

 Číslo účtu: 27-9185590297/0100

Do kolonky pro příjemce VŽDY uvést JMÉNO DÍTĚTE, DRUH PLATBY /školné, stravné,../

Každý druh platby odděleně. Platbu za sourozence také posílejte odděleně. 

 

 

Cena stravného:

Děti MŠ celodenně             47,- Kč

Děti MŠ přesnídávka          11,- Kč

Děti MŠ oběd                      26,- Kč

Děti MŠ svačina                 10,- Kč

Žáci ZŠ - 1.- 4. roč.             32,- Kč

Žáci ZŠ - 5. roč.                  34,- Kč