1. a 3. ročník

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Šebestová

Ostatní vyučující:

Mgr. Miloslav Sýkora

Mgr. Ivana Soukupová

Kontakt:

Mgr. Ivana Šebestová - sebestova.i@zspnovany.cz

Mgr. Ivana Soukupová - soukupova.i@zspnovany.cz

Mgr. Miloslav Sýkora - zspnovany@volny.cz