Dokumenty

 

Upozornění:

Odhlásit žáka ze ŠD lze ke konci měsíce, písemnou formou s uvedením jména žáka, data odhlášení a podpisu zákonného zástupce! Za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek v plné výši.

Žádost o odhlášení ze školní družiny

Uvolnění ze družiny

ŠVP ŠD Pňovany