Příprava na školu

Využijte času, který do 1. září zbývá, k přípravě svého dítěte na školní docházku.

  • Neučte je psát ani číst, rozvíjejte však jeho řeč, myšlení, hodně si s ním povídejte, čtěte mu pohádky, dávejte hádanky.
  • Jestli neumí dosud správně vyslovovat, požádejte prostřednictvím dětského lékaře o pomoc logopedickou poradnu, těžší vady výslovnosti jsou překážkou ve výuce čtení a psaní.
  • Cvičte paměť dítěte, učte ho básničky a písničky.
  • Umožněte mu často kreslit, vystřihovat, lepit, navlékat korálky, zdokonaluje se tak obratnost ruky a souhra činností oka a ruky nezbytná pro nácvik psaní.
  • Choďte s dítětem cvičit, pokud k tomu máte příležitost. Pokud Vaše dítě nenavštěvuje MŠ, doporučujeme využít období od začátku prázdnin a přihlásit jej do MŠ. Pohybem v kolektivu bude jeho přizpůsobování novému prostředí a rytmu pracovních návyků mnohem efektivnější a rychlejší. Získá tak cenné sociální zkušenosti.
  • Podporujte samostatnost dítěte při oblékání, úklidu hraček a podobných příležitostech.
  • Dbejte na správné návyky při stolování.
  • Pěstujte v něm pocit zodpovědnosti za vykonanou práci, ukládejte mu některé drobné úkoly (zalévání květin, utírání prachu apod.), které bude mít na starosti samostatně a pravidelně bez připomínání.

Dítě má očekávat vstup do školy s radostí a těšit se na novou práci. Nedovolte, aby je někdo školou zastrašoval, nesmí chápat školu jako nepříjemnou povinnost. Nemá mít pocit, že do školy musí, nýbrž naopak, do školy na rozdíl od mladších sourozenců nebo sousedů chodit může, protože je velice šikovné. Slavnostní náladu prvního školního dne můžete zdůraznit drobným dárkem.