Pro budoucí prvňáčky 

Zápis do 1. třídy na rok 2018/2019 proběhl 10.4.2018 

 

Na zápise dostanou rodiče budoucích prvňáčků registrační číslo.

Budoucími prvňáčky se stávají od 1. září 2019:
(podle novelizovaného znění § 183 školského zákona)

registrační čísla:

18 ZŠ 1

18 ZŠ 2

18 ZŠ 3

18 ZŠ 4

18 ZŠ 6

18 ZŠ 7

18 ZŠ 8

18 ZŠ 9

18 ZŠ 10

18 ZŠ 11

18 ZŠ 12

18 ZŠ 13

 Těšíme se na Vás!